Kokeet, kurssit ja näyttelyt

KOKEIDEN ANOMINEN

Kokeiden anominen tapahtuu Omakoira -palvelun kautta.

NÄYTTELYIDEN ANOMINEN

Näyttelyt anotaan Omakoira -palvelun kautta.

KURSSIEN ANOMINEN

Kurssit anotaan Omakoira -palvelun kautta. 

KOKEIDEN SIIRTO

Kokeiden siirto tulee tapahtua yhteystyössä kokeen ylituomarin kanssa ja siitä tulee välittömästi ilmoitta kennelpiirin sihteerille. Sihteeri tekee muutoksen Omakoira -palvelussa. Siirrosta tulee tehdä merkintä koepöytäkirjaan.

KOKEIDEN PERUUTUS

Mikäli koe joudutaan perumaan, tulee siitä välittömästi ilmoittaa kennelpiirin sihteerille sähköpostitse. Ilmoita kokeen peruutuksen syy ja kokeen järjestäjä, pvm ja koelaji.  Kokeesta on tehtävä koepöytäkirja, mikäli koetta ei ole peruttu Omakoirassa ennen koepäivää.