Irtipitolupa

SUOMEN RIISTAKESKUKSEN LUVAT KOIRIEN IRTIPITÄMISEKSI KOKEISSA JA KOIRIEN KOULUTTAMISESSA

Lähtökohta Metsästyslaki 51 ja 52 §.

1.3.-19.8. välisenä aikana tarvitaan metsästyslain 52 §:n mukainen Suomen Riistakeskuksen lupa koiran irtipitämiseksi tai sen kouluttamiseksi sellaisissa kokeissa tai harjoituksissa, jossa koiraa ei voida välittömästi kytkeä kokeen tai harjoituksen aikana.
Ohjeisto: Lupia voidaan myöntää vain kokeisiin, jossa riistaeläimiä ei häiritä niiden lisääntymisaikana. Toisin sanoen koemuodon tulee olla sellainen, ettei kyseistä häirintää tapahdu. Tämä määrittely saattaa tulla vastaan, jos joku hakee lupaa kanakoirien metsä-,kenttä- tai erikoiskokeita varten maalis-huhtikuulle. 

Lupia koirien irtipitämiseksi koirakokeissa myönnetään vain Kennelliiton hyväksymiin koemuotoihin.

Kokeita koskevat luvat myönnetään kootusti kennelpiirien kautta tulevilla yhteishakemuksilla.

Koirien koulutusta varten luvat hakee pääsääntöisesti metsästysseura jäsentensä puolesta. Mikäli hakijana on yksittäinen koiranomistaja, on häneltä syytä pyytää selvitys koulutusalueen metsästysoikeuden haltijan suostumuksesta alueen käyttöön.

Luettelo niistä koirakokeista, joihin riistanhoitopiiri voi myöntää ML 52 §:n mukaisen luvan koirien irtipitämiseen 1.3.-19.8.

Palveluskoirat
- viestikoe
- muissa palveluskoirien koemuodoissa koirat ovat kytkettyinä tai kytkettävissä, eivätkä tarvitse lupia

Kanakoirat
- vesi- ja jälkityökoe
- metsäkoe, kenttäkoe
- tunturikokeet (Enontekiö, Inari, Utsjoki) lupa ajalle 1.4.-19.8.
- kanakoirien erikoiskokeet

Muut lintukoirat
- noutajien taipumuskoe
- noutajien metsästyskoe
- spanieleiden taipumuskoe

Vesiriista- ja muut vesikokeet
- terrierien ja mäyräkoirien vesiriistakoe
- vesipelastuskoe

Vesipelastuskokeet

Sellaisissa koirakokeissa, jotka pidetään ajalla 20.8 - 28.2., ei tarvita riistanhoitopiirin lupia koirien irtipitämiseksi. Poikkeuksena ovat karhunhaukkutaipumuskoe ja ilveksenajokoe, joiden järjestämiseksi tarvitaan myös Suomen Riistakeskuksen lupa.

Hirvenhaukkukokeet eivät kuulu piirin lupaharkintaan. ML 52 §:n mukaan hirveä haukkuvia koiria voidaan kouluttaa ja kokeita pitää vain 20.8. - 31.12. välisenä aikana.

Luvan ehdot myönteisessä päätöksessä

Luvan saaja vastaa siitä, että metsästyslain ja -asetuksen säädöksiä sekä tämän päätöksen ehtoja noudatetaan koirien koulutuksessa / kokeissa. Koirien koulutuksessa / kokeissa ei ole lupa poiketa riistaeläinten rauhoitusajoista, eikä rauhoitettuja riistaeläimiä saa häiritä.

Mikäli väärinkäytöksiä esiintyy, voidaan lupa peruuttaa.