Koetoimitsijakoulutus

Ohjeet kurssille aikoville !


KOETOIMITSIJAN KOULUTUS, VELVOLLISUUDET JA VASTUU SEKÄ PÄTEVÖINTI

                                   Koulutus (osa 1 ja osa 2)


Koetoimitsijalle asetettavat vaatimukset

Koetoimitsijakoulutukseen voivat osallistua kennelpiirien, rotujärjestöjen liittojen ja kennelyhdistysten jäsenet yhdistyksiensä suosituksesta.

Koulutukseen hakeutuvan on omattava riittävä tietous omista koemuodoistaan. 

Koetoimitsijan on oltava täysikäinen= oikeustoimikelpoinen

Oltava Kennelliiton jäsen

Oltava toiminut aktiivisesti koemuodon harrastajana ja toimitsija tehtävissä tai muuten siihen hyvin perehtynyt.


Koulutukseen hakeutuminen:

Koulutukseen pyrkivällä tulee olla Kennelliiton jäsenyhdistyksen suositus.

Hänen on omattava kokemusta omasta koemuodostaan esim. kilpailukokemuksen kautta ja oltava

iältään oikeustoimikelpoinen.


Koulutukseen ilmoittautuminen:

Ilmoittautumisen vastaanottajalle  HYVISSÄ AJOIN määräpäivään mennessä