Ylituomarikoulutus

Ohjeita kursseille aikoville


TUOMARIKOULUTUS JA PÄTEVÖINTI

Ylituomarit  osa 1

Ylituomarien koulutus ja pätevöimisohjeet


Ylituomariksi aikovalle asetettavat yleiset vaatimukset

Oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään sopiva

Omattava luontaisia taipumuksia ja riittävät fyysiset ominaisuudet ylituomarin tehtävään

Oltava arvostettu ja kokenut koe-ja kilpailutuomari ja hyvin perehtynyt kyseessä olevaan koemuotoon ja siihen osallistuviin rotuihin. Perehtyneisyyden erityisvaatimukset ja erikoistumiskurssit  määrittelevät rotujärjestöt ja liitot.

On toiminut aktiivisesti harrastamansa koemuodon  kouluttajana ja kouluttamallaan koiralla palkinnoille päässeenä koiranohjaajana.

Pystyttävä koetuomarien ja koetoimihenkilöiden koulutukseen

On suorittanut hyväksytysti koetoimitsijakoulutuksen ja osallistunut useasti kokeiden tai kilpailujen järjestelyvastuuseen

Täytettävä mahdolliset koemuotokohtaiset lisävaatimukset

Täytettävä Kennelliiton määrittelemät jäsenyysvaatimukset

Hankittava Kennelpiirin sihteeriltä sininen kortti (esitys ylituomarikoulutukseen)

Esitäytettävä sinisenkortin ns. etusivu (jäsenyhdistys,koemuoto, nimi, synt.aika, kennelliiton jäsennumero, osoite, postinumero, postitoimipaikka, kotikunta, puh:no, sähköposti)

Lisäksi kokelailta vaaditaan lyhyt napakka kirjallinen selvitys/esittely koira/koetoiminnastaan, hallitukselle päätöksen teon tueksi.


  1. Pyydettävä puolto edustamaltasi yhdistykseltä  
  2. Lähetettävä kortti ja esittely koiratoiminnastaan Kennelpiirin hallitukselle  KÄSITELTÄVÄKSI (esitys koulutukseen hyväksymisestä)
  3. Saatuaan puollon kokelas ilmoittatuu koulutukseen  HYVISSÄ AJOIN määräpäivään mennessä ilmoittautumisten vastaanottajalle.Ylituomarikoulutus osa 2   

                                            

Käytyään ylituomarikoulutus osa 1:den hakeutuu kokelas osa 2:lle ns. erikoistumiskoulutukseen.

Erikoiskoulutuksen järjestää rotujärjestöt tai liitot

Ylituomari 1 kurssi suoritus on voimassa kaksi seuraavaa kalenterivuotta, minkä aikana on hakeuduttava ylituomari 2 kurssille.

Koulutuksen hoitavat ko. koemuodon ylituomarit sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti

Lausunto ylituomarikokelaan Harjoitus/koearvosteluista

Kokelas esittää toivomuksen kennelpiirin hallitukselle/kenelle hän suorittaa harjoitus arvostelun.

Kokelas harjoitus arvostelee 3-4 kertaa.


Pätevöinti

Anomuksen tekee kokelas

Anomuksena käytetään sinistä korttia, johon hankitaan lausunto rotujärjestöltä tai liitolta,

joka lähettää sen Kennelliitolle.

Ylituomari katsotaan pätevöidyksi kun hän on saanut siitä tiedon Kennelliitolta


Ylituomarilla on oltava voimassa mahdollinen ko. koemuodon palkintotuomarikortti ja arvosteluoikeus.


Ylituomareiden jatkokoulutus

Ylituomarin on  osallistuttava hänelle  suunnattuun jatkokoulutukseen vähintään joka toinen kerta tai hänen on toimittava tuomarin tai koetoimitsijan tehtävissä tai osallistuttava kokeisiin kilpailijana vähintään kerran kahden vuoden aikana. Sääntömuutosten jälkeen ylituomareiden käytävä uudistettujen sääntöjen mukainen jatkokoulutus ennen kuin ottaa vastaan uusia tuomaritehtäviä.