Ajokoirajaosto

Ajokoirajaoston kokoonpano 2023

Puheenjohtaja Timo Kiiski

Varapuheenjohtaja Topi Savijärvi

Sihteeri Reelika Kotonen

Muut jäsenet

Petri Lahtinen, Jouko Aaltonen, Reijo Jämsen, Juha Sekki, Timo Kiiski, Tarmo Leinonen, Timo Mertanen, Juha-Matti Paananen,  Ismo Rautiainen, Heli Nieminen ja Katri Toivola


KOEPÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

AJOKEsko Itkonenesko.itkonen@pp.inet.fiP. 0400 959 657
KEAJPetri Lahtinenlahtinenpetrik@gmail.comP. 040 749 2929


Ajokoirajaosto kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Ensimmäinen kokous on keväällä huhtikuun alussa, kun kerhot ovat saaneet syksyn ajokokeet anottua (maaliskuun aikana). Jaoston tehtävä on huolehtia, ettei ole liikaa päällekkäisyyksiä lähialueilla, jotta kaikkiin kokeisiin riittäisi koiria ja hyviä maastoja.

Jaosto valvoo Piirinmestaruuskokeen ja sitä edeltävien karsintakokeiden järjestelyt, mm. vahvistaen eri lohkoilta jatkoon pääsevien koirien määrän. PM-karsinnat järjestetään neljässä eri lohkossa – etelä, Jyväskylä, Äänekoski ja pohjoinen – joista jatkoon pääsevien koirien määrä valikoituu oman laskentakaavan mukaisesti. Pääsääntöisesti lohkosta pääsee enemmän koiria PM-kokeeseen, jos siellä kilpailee paljon koiria. Yhteensä piirinmestaruuskokeeseen pääsee 15 koiraa, karsinnoista 14 + itseoikeutettuna edellisen vuoden mestari.

PM-kokeesta kolme parasta keskisuomalaista suomenajokoiraa jatkaa Idän lohkon valintakokeeseen. Suomi on jaettu neljään lohkoon, joista me kuulumme itään. Keski-Suomen lisäksi siihen kuuluu Pohjois-Savo, Suur-Savo ja Pohjois-Karjala. Kustakin kennelpiiristä kolme koiraa osallistuu lohkoon, yhteensä 12. Sieltä jälleen kolme parasta jatkaa ajokoiraihmisten unelmaan, Kilpaan. Päästäkseen SM-kilpailuun mukaan koiran on siis ennen sitä suoriuduttava jatkoon kolmesta eri karsintakokeesta ja kilpailu kovenee joka portaassa. Idän lohkon valintakokeen järjestämisvastuu kiertää vuorotellen näiden neljän kennelpiirin kesken, eli joka neljäs vuosi se on meidän piirissämme. Kilpa-ottelu on meidän piirimme järjestettävänä joka 16. vuosi, viimeksi 2003 ja seuraavan kerran vuonna 2019. Kilvassa on mukana lohkoista valikoituneet 12 koiraa + edellinen Ajokuningas.

Lähes samalla kaavalla kilpailevat myös kettua ajavat ajokoirat, hieman pienemmässä mittakaavassa. Koiria on sen verran vähemmän, että karsintaa ei ole, vaan koirat voi ilmoittaa suoraan PM-kokeeseen, josta matka jatkuu Idän lohkon valintaan ja Kettu Kilpaan.

Molemmissa kilpailumuodoissa mukana kulkee jaoston nimeämä ja piirin vuosikokouksen vahvistama joukkueenjohtaja / valitsijamies, joka huolehtii joukkueemme käytännön asioista PM-kokeesta eteenpäin ja on itseoikeutettu SM-kokeen tuomariksi. Hän myös kokoaa joukkueet piiriotteluihin, erillisen ohjeistuksen mukaan.

Vuosittain toistuvia arvo-otteluita piirimme alueella on Naisten Kilpa, joka on kansainvälinen ajokoe ja kutsukilpailu vain naisille. Kisa on järjestetty vuodesta 1998 alkaen. Voitto on useana vuonna jäänyt omaan piiriimme, eräs koiramme teki jopa hattutempun ja voitti kolmena vuonna peräkkäin.

Hieman harvemmin järjestämisvuorossamme on piiriotteluiden nimellä kulkevat kennelpiirien väliset ystävyysottelut, joita on kaksi. Toisessa meidän lisäksemme on mukana Pohjois-Savo ja Suur-Savo, toisessa taas Pohjois-Häme ja Etelä-Pohjanmaa. Näillä kilpailuilla on usean vuosikymmenen perinteet.

Arvokilpailujen lisäksi piirissämme järjestetään kymmeniä muita jäniksen ja ketun ajokokeita.

Rotujärjestön toimesta tulee kennelpiirillemme joka vuosi kutsu Nuorten Kilpaan. Harvoin meiltä on sinne saatu edustajaa, koska koiranohjaajan ikä on rajattu ja piirimme nuoret ajokoiraharrastajat eivät ole kilpailupuolella kovin aktiivisia. Vuonna 2010 edustajamme voitti Nuorten Kilvan.

Jaoston ”alla” työskentelee kaksi piirikouluttajaa, jotka johtavat palkintotuomarikoulutuksia eri puolilla piiriämme. Ylituomarit puolestaan koulutetaan kerran vuodessa, siihen kouluttaja tulee Idän lohkon alueelta. Hän toimii rotujärjestön alaisuudessa.

Kaikissa kilpailuissa pitää olla nimettynä pätevöity koetoimitsija. Koulutus on kaksivaiheinen; kennelpiiri kouluttaa yleisen osion kaikille kilpailumuodoille ja jaosto huolehtii lajikohtaisesta koetoimitsijakoulutuksesta.

Jotta kaikki koetulokset astuvat voimaan, ne on toimitettava Suomen Kennelliittoon. Kokeiden järjestäjät toimittavat pöytäkirjantarkastajalle paperiset koe- ja koirakohtaiset pöytäkirjat, sekä nykyään myös sähköiset pöytäkirjat. Sähköisiä pöytäkirjoja pystyy tällä hetkellä hyödyntämään vain Suomen Ajokoirajärjestö, joka siirtää niistä tulokset koiratietokantaansa. Tulevaisuudessa on tavoitteena, että rotujärjestön ja Kennelliiton tietokannat voitaisi jotenkin yhdistää ja tiedonsiirto voisi myös Kennelliittoon olla sähköisessä muodossa. Pöytäkirjantarkastajia on tällä hetkellä kaksi; jänis- ja kettupuolella omansa.

Jaosto hoitaa monia tehtäviään nykyään myös sähköpostin välityksellä. Ruuhkaisinta aikaa on syksyllä karsintojen ja PM-kokeiden aikaan sekä vuoden vaihteessa, kun laaditaan edellisen vuoden toimintakertomus, uusi toimintasuunnitelma sekä budjetti alkavalle vuodelle. Budjetin suuruus vaihtelee eri vuosina huomattavasti riippuen siitä, onko paljon arvokilpailuja samana vuonna. Harvoin jaosto käyttää kaikkia budjettiin merkittyjä rahoja, koska SM-kisan osallistumismaksut on varattava budjettiin 3 koirakon mukaan, joka on ihannetapauksessa maksimi edustuskoirien määrä. Välttämättä Keski-Suomesta ei kuitenkaan pääse yhtään koiraa jänispuolelta Kilpa-otteluun.

Jaosto tekee paljon yhteistyötä maakunnan yhdistysten ja kerhojen kanssa. Monen arvokilpailun järjestäminen on annettu piiriltä kerhon hoidettavaksi. Mm. PM-koe kiertää vuorotellen jokaisella neljällä lohkolla, jolloin paikallinen kerho huolehtii koejärjestelyt anomisesta palkintojen jakoon ja tulospalveluun asti.