HIRV

Keski-Suomen kennelpiiri ry:n hirvikoirien piirinmestaruuskokeen karsintakokeiden ja piirinmestaruuskokeen
SÄÄNNÖT

Nämä säännöt on tarkoitettu Keski-Suomen kennelpiirin hirvenhaukkukokeiden piirinmestaruuskokeiden ja niiden karsintakokeiden säännöiksi.


Lohkojako

Etelänlohko:
Jämsä, Korpilahti, Luhanka, Joutsa, Leivonmäki

Keskilohko:
Keuruu, Multia, Petäjävesi, Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Toivakka, Uurainen, Konnevesi,  Äänekoski

Pohjoislohko:
Saarijärvi, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Viitasaari


Osallistumisoikeus piirinmestaruuskokeen karsintakokeeseen

Osallistumisoikeus kokeeseen on jokaisella ilmoittautumishetkellä kennelpiirin alueella vakituisesti asuvalla koiran omistajalla, jonka koira on saavuttanut HIRV 1. palkintosijan.

Koiran tulee osallistua sen lohkon karsintakokeeseen, jonka alueella koiran omistaja asuu viimeisenä kokeeseen ilmoittautumispäivänä.

Useamman omistajan koira osallistuu sen lohkon karsintaan, jonne koira on pääasiassa sijoitettu.

Osallistuvan koiran tulee olla palkittu SKL-FKK:n tai FCI:n hyväksymän kenneljärjestön näyttelyssä rotujärjestöjen arvo-otteluiden vaatimusten mukaisesti.

Ilmoittautuminen

Koira tulee ilmoittaa karsintakokeeseen vähintään viisi (5) päivää ennen koetta

mieluimmin kirjallisesti.

Koiraohjaaja hankkii tuomarit ja maaston, jonka järjestävä yhdistys hyväksyy.

Ilmoittautuessaan koirakko sitoutuu osallistumaan Piirinmestaruus- ja tullessaan valituksi, myös muihin kennelpiirin nimeämiin kilpailuihin ja kokeisiin. Esteellisyydestä esitettävä eläinlääkärintodistus, tai ns. Force majeure (ylivoimainen este).

Ilmoittautumisaika päättyy viimeisenä ilmoittautumispäivänä klo. 24.00. Jälki ilmoittautumisia ei hyväksytä.

Jos koira karsinta- tai pm-kokeesta ei kuitenkaan halua lähteä jatkoon ilman force-majoria, (koira/ohjaaja sairas) on ohjaaja velvoitettu suorittamaan ilmoittautumismaksun ko. kokeeseen.

Karsintakokeiden järjestäminen

Karsintakokeet järjestetään kolmessa lohkossa 1§ mukaisen lohkojaon mukaan. Kennelpiirin hallitus nimeää karsintakokeiden järjestäjät lohkoittain hirvikoirajaoston esityksestä järjestysoikeutta hakeneista jäsenyhdistyksistä.

Piirinmestaruuskokeen osanottajamäärä

Piirimestaruuskokeen osanottajamäärä on enintään 21 koiraa sekä edellisen vuoden piirinmestari, mikäli tämä täyttää 2§:n mukaiset edellytykset osallistumisoikeudesta.

Valintaperusteet lohkoista

Jokaisesta lohkosta valitaan kustakin kuusi (6) palkintosijan (HIRV.1, HIRV.2, HIRV.3) saavuttanutta koiraa paremmuusjärjestyksessä. Näiden lisäksi valitaan lohkokarsinnoista kolme (3) koiraa paremmuusjärjestyksessä.

Karsinta kokeiden järjestäjien tulee ilmoittaa piirikokeen koetoimikunnalle karsintakokeen koepäivän iltana kuusi (6) + kolme (3) palkintosijan (HIRV.1, HIRV.2, HIRV.3) saavuttanutta koiraa pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.

Jos koira ei lähde lohkolta jatkoon, niin kokeeseen valitaan seuraava luokkatuloksen saavuttanut koira ko. lohkolta. Jos koiria ei ole enempää ko. lohkossa niin sitten valitaan koira lucky luusereista koko piirin alueelta.

Karsintakokeiden ajankohta

Lohkokarsinnat pidetään vähintään 6 vuorokautta ennen piirinmestaruuskoetta. Etelä- ja pohjoislohko lauantaina. Keskilohko sunnuntaina.

Piirinmestaruuskokeen ajankohta

Piirinmestaruuskoe tulee pitää viimeistään kolme vuorokautta ennen hirvijahdin aloitusviikonloppua.

Palkintotuomarit

Koiran omistajan on varattava kaksi (2) palkintotuomaria, josta toisella on oltava oikeudet toimia ryhmätuomarina. Koiran ohjaaja vastaa heidän paikalla olostaan ja pätevyydestään.

10§

Piirinmestaruuskokeen ylituomari

Piirinmestaruuskokeen ylituomari on pyrittävä saamaan kennelpiirin ulkopuolelta.

11§

Karsintakokeen osanottomaksu

Lohkokarsintojen osanottomaksun määrää kennelpiirin hirvikoirajaosto kokouksessaan.

Osanottomaksuun tulee sisältyä ruokailu.

12§

Piirinmestaruuskokeen osanottomaksu

Piirinmestaruuskokeen osanottomaksun määrää kennelpiirin hallitus hirvikoirajaoston esityksestä.

Osanottomaksuun tulee sisältyä ruokailu.

Kennelpiiri tukee piirinmestaruus koetta kulloinkin voimassa olevan säännön mukaisesti.

13§

Piirinmestaruuskokeen järjestäjä

Kennelpiiri vastaa piirinmestaruuskokeen järjestämisestä ja luovuttaa järjestelyvastuun jollekin hirvikoirajaoston esittämälle kennelpiirin jäsenyhdistykselle.

14§

Piirinmestari

Piirinmestaruuskokeissa korkeimman pistemäärän saavuttanut koira on piirinmestari.

Tasatuloksen sattuessa koirien keskinäinen järjestys ratkaistaan voimassa olevien hirvenhaukkukokeiden sääntöjen ja ohjeiden mukaan.

Piirinmestari on itseoikeutettu osallistumaan oman rotunsa lohkovalintaan

Jos ei piirinmestaruuskokeeseen pääse yhtäkään narttua tai urosta, valitaan ne karsintakokeiden tulosten perusteella paremmuusjärjestyksessä narttujen tai urosten lohkovalintoihin.

Valitsijamiehet päättävät valinnat Keski-Suomen kennelpiiri ry:n hirvikoirien piirinmestaruuskokeen tulosten perusteella.Hyväksytty Keski-Suomen kennelpiirin hirvikoirajaoston kokouksessa 16.1.201