AGILITY

KESKI-SUOMEN KENNELPIIRIN AGILITY PIIRINMESTARUUS SÄÄNNÖT

Voimassa 8.6.2023 alkaen


Piirinmestaruuskilpailun arvo anotaan Kennelpiiriltä ennen kilpailun järjestämistä ja samalla järjestäjä ilmoittaa, järjestetäänkö kilpailuissa myös joukkuekilpailu. Piirinmestaruuskilpailu suositellaan järjestettävän vuosittain ennen suomenmestaruuskilpailua. Kilpailun järjestäjällä on oikeus rajoittaa kilpailun osallistumisoikeutta Suomen Kennelliiton sääntöjen puitteissa. Piirinmestaruuskilpailun tuomarina toimii pätevöity agilityn ylituomari. 

Jokaisella piirin alueella asuvalla koiranohjaajalla on osallistumisoikeus riippumatta hänen edustamansa seuran kotipaikasta. Piirinmestaruudesta voi kilpailla vain yhden kennelpiirin alueella saman kalenterivuoden aikana. 

Piirinmestaruuskilpailuun voivat osallistua koirat, jotka ovat tunnistusmerkittyjä ja rekisteröityjä Suomen Kennelliiton rotukoirarekisteriin tai Suomen Kennelliiton koirarekisteriin.

Henkilökohtainen piirinmestaruuskilpailu

Henkilökohtaisesta piirinmestaruudesta kilpaillaan agilityn ylimmässä tasoluokassa (3-luokka) kansallisissa kokoluokissa: XS3, S3, M3, SL3 sekä L3. Osallistuakseen koiralla tulee olla molemmissa lajimuodoissa (agility & hyppy) kilpailuoikeus ylimpään tasoluokkaan (3-luokkaan).


Piirinmestaruuskilpailun tulos lasketaan agility- ja hyppyradan yhteistuloksena. Koiran tulee saada tulos molemmilta radoilta saavuttaakseen mestaruuden. Useamman koiran päätyessä samaan piirinmestaruuteen oikeuttavaan tulokseen, suoritetaan uusinta, jolla ratkaistaan koirien keskinäinen paremmuusjärjestys.


Kilpailussa palkitaan kolme (3) parasta kustakin kokoluokasta.


Junioripiirinmestaruuskilpailu

Junioripiirinmestaruudesta voivat kilpailla kaikki piirin alueella asuvat ohjaajat, jotka kilpailevat SAGIn B-lisenssillä ja joilla on kilpailukelpoinen koira. Kilpailu käydään virallisen kilpailun yhteydessä. Kilpailu voidaan käydä virallisella 2-luokan agilityradalla, johon junioripiirinmestaruuskilpailijat osallistuvat virallisen kilpailun ulkopuolisina tai kilpailu voidaan käydä virallisten kilpailujen yhteydessä erillisellä 2-luokan tasoisella agilityradalla. Junioripiirinmestaruuskilpailu ei ole virallinen kilpailu eikä sen tulosta merkitä kilpailukirjaan.


Kaikki kokoluokat kisaavat samasta mestaruudesta ja kilpailussa palkitaan kolme (3) parasta. 
Joukkuepiirinmestaruuskilpailu

Joukkuepiirinmestaruudesta kilpaillaan yhdestä joukkuemestaruudesta. Joukkuekilpailuun voi osallistua niiden yhdistyksien joukkueet, joiden kotipaikka on kennelpiirin alueella. Yhdistyksen joukkueessa kilpailevilla ohjaajilla tulee olla kyseisen yhdistyksen agilitylisenssi. Yhdistys voi ilmoittaa haluamansa määrän joukkueita piirinmestaruuskilpailuun. Joukkuekilpailuun osallistuvan koiran tulee olla kilpailukelpoinen.


Joukkuekilpailussa kaikki koirat suorittavat saman radan, eikä koirien koko- ja tasoluokalla ole väliä. Joukkue koostuu neljästä (4) koirasta, joista kolmen (3) tulos lasketaan mukaan joukkueen tulokseen. Mikäli kaksi tai useampi joukkue päätyy samaan tulokseen, joukkueiden sijoitus ratkaistaan uusinnalla. Uusinnassa joukkue valitsee keskuudestaan yhden koiran joka suorittaa radan uudelleen. Uusinta ratkaisee vain joukkueiden sijoitusjärjestyksen. Joukkuekilpailu voidaan käydä virallisella tai epävirallisella radalla. Joukkuekilpailun tuloksia ei merkitä kilpailukirjaan.


Tarvittaessa kilpailunjärjestäjä voi rajoittaa kilpailuun osallistuvien joukkueiden määrää. Rajoituksesta ja rajoitusperusteista on mainittava kilpailuanomuksessa.


Kilpailussa palkitaan kolme (3) parasta joukkuetta.


Palkinnot


Keski-Suomen Kennelpiiri ry lahjoittaa kisoissa piirinmestaruusmitalit, pois lukien joukkuekisat. Piirinmestarit palkitaan kennelpiirin vuosikokouksessa. Kisajärjestäjä on velvollinen ilmoittamaan piirinmestarien yhteystiedot kennelpiirin sihteerille palkitsemista varten. Muiden koirien sekä mahdollisten joukkueiden palkitsemisesta vastaa kilpailun järjestävä yhdistys.

Kilpailuja järjestettäessä noudatetaan voimassa olevaa agilitysäännöstöä sekä erityisten kilpailujen järjestämisohjetta (Agilitysäännöstö D.8. Erityisten kilpailujen järjestämisohje: B) Kennelpiirien agilityn piirinmestaruuskilpailut).

Nämä säännöt kumoavat samalla 23.4.2022 hyväksytyt säännöt.
KESKI-SUOMEN KENNELPIIRIN AGIJAOSTON MÖLLIAGILICUP 2009


SÄÄNNÖT

Möllicup kilpaillaan kahdessa luokassa, möllit ja kilpailleet. Mölliluokassa palkitaan jos parilla ei vielä ole nollaa virallisista kisoista ykkösluokassa. Kilpailujärjestäjällä tulee olla möllikisaa varten helppo, kannustava möllirata ja toinen, haastavampi. Jos luokkia on enemmän, jaoston palkinnot jaetaan vain näissä kahdessa ja näistä myös pisteet kertyvät.

Mölliradan on oltava suoraviivainen, kannustava ja ilman rengasta, keinua ja keppejä.

Cupin puolesta tulevat palkinnot molempien luokkien kolmelle parhaalle kussakin säkäluokassa. Seurat kutsuvat itse tuomarinsa.

Järjestäjä huolehtii paikalle tulevien koirien rokotuksien tarkistamisesta ja valvoo yleisten kilpailuohjeiden noudattamista. Eli kilpailuun ei voi osallistua kiimainen tai juuri synnyttänyt narttu jne.

Jaosto hoitaa pistelaskun mutta järjestävän seuran on toimitettava tulokset kolmen arkipäivän kuluessa pisteenlaskijalle. Jaosto huolehtii pistetilastot nettiin.

Möllicupissa käytetään ilmoittautumisessa ja tulosten kirjaamisessa möllicupin omaa lomakepohjaa joka helpottaa tulosten kirjaamista. Lomakepohjat toimittaa jaosto kilpailun järjestäjälle.

Pistetaulukoissa möllit ja kilpailleet kulkevat omina tilastoinaan, mutta säkäluokat kummastakin ryhmästä yhdessä. Näinollen kokonaiskilpailun parhaina palkitaan kolme parasta kummastakin ryhmästä säkäluokasta riippumatta.


Pisteitä möllicupissa saa seuraavasti:

Voitto 10 pistettä

2.   sija 7 pistettä

3.   sija 5 pistettä

Hyväksytty tulos (25.99) 2 pistettä

Osallistuminen vaikka se päättyisi hylkyyn 1 piste.

Puhtaasta nollatuloksesta +1 piste.

Molemmissa luokissa kilpaillaan mini, midi ja maxiluokissa. Jos koirasta ei ole vielä tehty virallista mittausta, sen voidaan sallia koiran kilpailu siinä kokoluokassa, missä se normaalisti treenaa.

Möllicup pyritään kilpailemaan normaalien kilpailusääntöjen puitteissa niin, ettei koiralla saa olla kaulapantaa eikä sitä saa palkita radalla.

Osakilpailuita on alkuperäisen suunnitelman mukaan 4.