AJO

KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI

HYVÄKSYTTY KESKI-SUOMEN KENNELPIIRIN HALLITUKSESSA 25.01.2022 VOIMASSA 1.9.2022 ALKAEN

AJOKOKEIDEN PIIRINMESTARUUSKOKEEN JA LOHKOKARSINTOJEN JÄRJESTÄMISOHJEET

1 § Lohkojako

Etelänlohko: Jämsä, Keuruu, Luhanka, Joutsa, Hankasalmi, Jyväskylä, Leivonmäki, Muurame, Toivakka, Uurainen, Petäjävesi ja Multia

Äänekosken lohko: Konnevesi, Saarijärvi, Äänekoski ja Laukaa.

Pohjoisen lohko: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas ja Viitasaari

2 § Ilmoittautuminen

Lohkokarsintakokeeseen ilmoittaudutaan viimeistään koetta edeltävänä maanantaina klo 21.00 mennessä. Ilmoittautuminen lohkokarsintoihin ja PM – kokeeseen suoritetaan ajokoirajaoston nimeämille henkilöille. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava kaksi palkintotuomaria, joista vähintään toisen on oltava ryhmätuomarikelpoinen.

3 § Karsintakokeen järjestäminen

Lohkokarsinnat pidetään ennen Piirinmestaruuskokeita. Karsintakoe pidetään yksipäiväisenä kokeena ja karsintakokeet järjestetään koko piirin alueella samana viikonloppuna. Maasto- ym. asiat huomioon ottaen lohkot voivat järjestää kokeet eri päivinä. Karsintakokeet järjestetään aina kolmessa lohkossa, jos osallistuvien koirien lukumäärä lohkossaan täyttää SKL:n koesääntöjen määrän. Ellei koiramäärä täytä ajokoesääntöjen vähimmäismäärää, voi kennelpiirin ajokoirajaosto sijoittaa koirat eri lohkoihin. Karsintakokeeseen saavat osallistua ne Keski-Suomen Kennelpiirin alueella sijoittuneena olevat suomenajokoirat, jotka ovat saavuttaneet SKL:n hyväksymässä näyttelyssä vähintään laatuarvostelun hyvä täytettyään 15 kk.

Yksiluokkaisissa kokeissa tulee kaikkien koirien olla saavuttanut vähintään yksi koemuodon korkein palkintosija ennen piirinmestaruuskilpailun (karsinnan) viimeistä ilmoittautumispäivää.

OSALLISTUMISOIKEUS

Osallistujan on oltava Kennelliiton tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Piirinmestaruudesta saa kilpailla jokainen ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuva koiran omistaja tai piirin alueella vakinaisesti asuva sijoituksen vastaanottaja riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Useamman omistajan koira kilpailee sen kennelpiirin mestaruudesta, jonne se on pääasiassa sijoitettu. Koira voi kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruudesta.

4 § Tiedottaminen

PM-kokeen karsinnoista ja PM-kokeesta tiedotetaan koekalenterissa ja eri tiedotusvälineissä. (Yhdistysten tapahtumakalenterit, kotisivut jne.

5 § Lohkojen karsintakokeet

Kennelpiirin ajokoirajaosto valitsee kevätkokouksessaan lohkojen yhteyshenkilöt, jotka huolehtivat lohkoissaan, että lohkokarsinnat järjestetään.

6 § Karsintakokeen osanottomaksu

Lohkokarsinakokeiden osanottomaksun määrää kennelpiirin ajokoirajaosto. Osanottomaksuun sisältyy myös ruoka. Osanottomaksun on peitettävä kokeen kustannukset.

7 § Valintaperusteet lohkoista

Piirinmestaruuskokeisiin osallistuvien koirien lukumäärän muodostuminen lohkoissa: Karsintakokeisiin osallistuvien koirien lukumäärä jaettuna kahdellatoista (12), eli piirinmestaruuskokeeseen osallistuvien koirien lukumäärällä (ilman edellisen vuoden piirinmestaria). Näin saatu suhdeluku toimii lohkon koiramäärän jakajana. Mitä useammin suhdeluku menee koiramäärään, sitä useampi koira lohkosta saa jatkopaikan. Tarvittaessa seuraavat paikat jaetaan tulosten murtoluvun suuruuden mukaan. Jos näissä tulee tasatulos, osallistumisoikeus arvotaan. Arvonnan suorittaan ajokoirajaoston puheenjohtaja yhdessä tasatulokseen päätyneiden lohkojen kokoonkutsujien kanssa.

ESIMERKKI

LOHKO KOIRIA Jatkoon koiria kpl

Lohko A 9 9 / 1,83 = 4,92 > 4+1 5

Lohko B 7 7 / 1,83 = 3,83 > 3+1 4

Lohko C 6 6 / 1,83 = 3,28 > 3 3

Yhteensä koiria 22 :12 = 1,83 eli 1,83 on tässä tapauksessa suhdeluku jota verrataan loh-kon koiramäärään.

8 § Palkintotuomarit

Kennelpiirin ajokoirajaosto hyväksyy palkintotuomarit Piirinmestaruuskokeeseen.

9 § Ylituomari

Lohkokarsinnan ylituomari voi olla omasta lohkosta. Piirinmestaruuskokeen ylituomari on pyrittävä saamaan Kennelpiirin ulkopuolelta.

10 § Piirinmestaruuskokeen järjestäminen

Piirinmestaruuskokeen järjestämisestä vastaa kennelpiiri, joka niin halutessaan voi antaa kokeen järjestämistehtävät jonkin alueensa yhdistyksen tehtäväksi. Piirinmestaruuskoe järjestetään vähintään viikko ennen Kilpa-ottelun lohkovalintakoetta (Idänlohko). Koe pidetään yksipäiväisenä kokeena ja siihen saavat osallistu ne karsintalohkoista 7 § mukaan selviytyneet kaksitoista (12) koiraa sekä edellisen vuoden piirinmestari. PM-kokeiden pitopaikkaa voidaan vuorotella mahdollisuuksien mukaan eri karsintalohkojen kesken.

11 § Piirinmestaruuskokeen osanottomaksu

Piirinmestaruuskokeen osanottomaksun määrää Kennelpiirin ajokoirajaosto. Osanottomaksuun sisältyy myöskin ruoka. Majoittumisesta voidaan periä erillinen korvaus.