RALLY-TOKO

http://www.kennelpiiri.fi/sites/default/files/attachments/keski-suomi/rt_piirinmestaruussaannot.pdf

KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI RY:N RALLY-TOKO -PIIRINMESTARUUSSÄÄNNÖT

Kilpailun järjestää kennelpiirin toko-jaosto tai sen valtuuttama jäsenyhdistys. Kilpailu järjestetään virallisen rally-tokokilpailun yhteydessä. Kilpailun osallistujamäärää voidaan rajoittaa, jolloin etusijalla ovat piirinmestaruudesta kilpailevat koirakot. Osallistujamääriä voidaan rajoittaa myös muissa kilpailuluokissa, jolloin etusija on joukkuekilpailuun osallistuvilla koirilla. Muutoin osallistumisoikeuden määrää ilmoittautumisjärjestys. Osallistumisoikeus on sekä puhdas- että sekarotuisilla koirilla. Koirakohtainen piirinmestaruus ratkaistaan korkeimmassa kansallisessa luokassa (nykyisin MES). Tuloksen on oltava hyväksytty.

Korkeimmassa luokassa voidaan arvostella korkeintaan kilpailuohjeen mukainen enimmäismäärä koirakoita (nykyisin 60). Mikäli luokkaan ilmoittautuu enemmän koirakoita, käytetään karsintaperusteena korkeinta saavutettua pistemäärää ko. luokassa viimeisestä ilmoittautumispäivästä edellisen kalenterivuoden ajalta. Jos näiden tulosten perusteella kilpailuluokkaan jää paikkoja, käytetään karsintaperusteena edellisen luokan (nykyisin VOI) mukaiset pistemäärät kalenterivuoden ajalta.

Joukkuekohtaisessa piirinmestaruuskilpailussa joukkueeseen voi kuulua enintään viisi koirakkoa. Koirat on nimettävä ilmoittautumisen yhteydessä. Kilpailuluokat ovat vapaat. Joukkueen tulos lasketaan kolmen (3) parhaan koiran yhteenlasketusta tuloksesta, kuitenkin niin, että mukana on enintään kaksi (2) alokas- tai avoimen luokan tulosta. Jos joukkuepisteet menevät tasan, määrää joukkueiden sijoittumisjärjestyksen korkeimmassa luokassa saavutettu tulos (piste- ja tarvittaessa aikavertailulla). Joukkuekilpailuun voivat osallistua Keski-Suomen kennelpiirin jäsenyhdistysten joukkueet ja edustajien tulee olla edustamansa yhdistyksen jäseniä.

Koirakohtaiseen kilpailuun osallistujan tulee olla Suomen Kennelliiton jäsen tai KeskiSuomen kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Piirinmestaruuskilpailuihin osallistuvien tulee asua vakituisesti Keski-Suomen kennelpiirin alueella. Asumistilanne määräytyy kilpailun viimeisen ilmoittautumispäivän mukaan. Koira voi kilpailla vain yhden kennelpiirin mestaruudesta vuosittain.

Muuten piirinmestaruuskilpailussa noudatetaan Suomen Kennelliiton antamia sääntöjä ja piirinmestaruuskilpailuiden järjestämisohjeita. Kennelpiiri tukee piirinmestaruuskilpailun järjestämistä sääntöjensä mukaan. Säännöt on hyväksytty Keski-Suomen Kennelpiiri ry:n hallituksessa joulukuussa 2014 ja ne astuvat voimaan heti.