Talouden toimintaohje

TALOUDEN TOIMINTAOHJE


Yhdistyksen kirjanpito

Yhdistyksen kirjanpidosta vastaa palkattu kirjanpitäjä.

Maksatukset

Kennelpiirin maksatukset tehdään 2–3 kertaa kuukaudessa eli laitathan tiedot tulevista ja lähtevistä maksuista taloudenhoitajalle hyvissä ajoin.

Maksujen varmentaminen

Kaikki jaostojen kulut tulee hyväksyttää jaoston puheenjohtajalla tai tapahtuma vastaavalla, joka allekirjoittaa hyväksyntänsä ja toimittaa laskut taloudenhoitajalle. Laskut tulee olla kohdistettu Keski-Suomen Kennelpiirille ja ne tulee olla allekirjoitettu, joko jaoston puheenjohtajan tai tapahtuman vastaavan toimesta ennen taloudenhoitajalle lähettämistä.

Viitenumerot

Kennelpiiri käyttää kaikessa pankkitoiminnassaan viitenumeroita pankkikulujen pienentämiseksi ja kirjanpidon helpottamiseksi. Tarvitessasi uutta viitenumeroa, kysy se aina taloudenhoitajalta.

Korvaukset

Korvaukset päättä vuosittain vuosikokous ja korvaukset maksetaan kulloisenkin päätöksen mukaisesti. Päätös löytyy vuosikokousmateriaalista.


KORVAUKSEN HAKEMINEN

Matkan jälkeen tulee täyttää Kennelliiton virallinen matkalaskulomake ja toimittaa se taloudenhoitajalle korvausten maksamista varten.

Matkalaskussa pitää olla täytettynä kaikki siinä mainitut kohdat ja liitteenä olevien kuittien (linja-auto, juna, majoitus ym.) pitää olla alkuperäisiä. Matkakulut ovat verottomia kulukorvauksia, ja mikäli joitain tietoja puuttuu, verottaja voi tulkita maksetut kulut verotettavaksi palkaksi. Liitteenä olevien kuittien tulee olla alkuperäisiä sen estämiseksi, ettei samaa kulua veloiteta myös muualta. Matkalasku tulee olla ko. tapahtumasta vastaavan tai puheenjohtajan hyväksymä, myös sähköpostilla annettu hyväksyntä käy.


ARVOKOKEIDEN OSALLISTUMISMAKSUT

Arvokokeiden osallistumismaksut on kirjattu kunkin jaoston budjetteihin, joiden mukaan maksut maksetaan. Osallistumismaksun maksupyyntö tulee tehdä sille osoitetulla lomakkeella taloudenhoitajalle. Linkki lomakkeeseen sivun alalaidassa, säännöt ja lomakkeet alasivulla tai sen voi pyytää taloudenhoitajalta.


Tilikausi

Kennelpiirin tilikausi on kalenterivuosi.

Kaikki edellisen vuoden tilinpäätökseen liittyvät dokumentit ja kuitit pitää olla taloudenhoitajalla viimeistään vuoden loppuun mennessä.

Kun tilinpäätös on valmis, tekee taloudenhoitaja ilmoituksen yhdistyksen maksamista matkakustannusten korvauksista:

https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Ennakkoperinta/Yleishyodylliselta_yhteisolta_saatujen_m(19724)


Ohje on kennelpiirin hallituksen hyväksymä 2.5.2015. Toimintaohje astuu voimaan 1.4.2015