Talouden toimintaohje

TALOUDEN TOIMINTAOHJE


Kennelpiirin kirjanpito

Kennelpiirin kirjanpidosta vastaa palkattu kirjanpitäjä.

Maksatukset

Kennelpiirin maksatukset tehdään 2–3 kertaa kuukaudessa eli laitathan tiedot tulevista ja lähtevistä maksuista rahastonhoitajalle hyvissä ajoin.

Maksujen varmentaminen

Kaikki jaostojen kulut tulee hyväksyttää jaoston puheenjohtajalla tai tapahtuma vastaavalla, joka allekirjoittaa hyväksyntänsä ja toimittaa laskut rahastonhoitajalle. 

Laskut tulee olla kohdistettu Keski-Suomen Kennelpiirille ja ne tulee olla allekirjoitettu, joko jaoston puheenjohtajan tai tapahtuman vastaavan toimesta ennen rahastonhoitajalle lähettämistä.

Viitenumerot

Kennelpiiri käyttää kaikessa pankkitoiminnassaan viitenumeroita pankkikulujen pienentämiseksi ja kirjanpidon helpottamiseksi. Tarvitessasi uutta viitenumeroa, kysy se aina rahastonhoitajalta.

Korvaukset

Korvaukset päättä vuosittain vuosikokous ja korvaukset maksetaan kulloisenkin päätöksen mukaisesti. Päätös löytyy vuosikokousmateriaalista.


KORVAUKSEN HAKEMINEN

Matkan jälkeen tulee täyttää Kennelpiirin matkalaskulomake ja toimittaa se rahastonhoitajalle korvausten maksamista varten.

Matkalaskussa pitää olla täytettynä kaikki siinä mainitut kohdat ja liitteenä olevien kuittien (linja-auto, juna, majoitus ym.) pitää olla alkuperäisiä. Matkakuluista tehdään tulorekisteri ilmoitus ja sen vuoksi matkalaskussa pitää olla korvauksen hakijan henkilötunnus. 

 Liitteenä olevien kuittien tulee olla alkuperäisiä sen estämiseksi, ettei samaa kulua veloiteta myös muualta. Matkalasku tulee olla ko. tapahtumasta vastaavan tai puheenjohtajan hyväksymä, myös sähköpostilla annettu hyväksyntä käy.


ARVOKOKEIDEN OSALLISTUMISMAKSUT

Arvokokeiden osallistumismaksut on kirjattu kunkin jaoston budjetteihin, joiden mukaan maksut maksetaan. Osallistumismaksun maksupyyntö tulee tehdä sille osoitetulla lomakkeella rahastonhoitajalle. 


TILIKAUSI

Kennelpiirin tilikausi on kalenterivuosi.

Kaikki edellisen vuoden tilinpäätökseen liittyvät dokumentit ja kuitit pitää olla taloudenhoitajalla viimeistään vuoden loppuun mennessä.

Ohje on kennelpiirin hallituksen hyväksymä 2.5.2015. Toimintaohje astuu voimaan 1.4.2015