Kehäsihteerikortin uusiminen

Valtakunnallisilla näyttelyohjaajien koulutus- ja neuvottelupäivillä joulukuussa 2007 todettiin, että kehätoimitsijakortin ylläpidon edellytykset on syytä laittaa näkyviin kunkin Kennelpiirin nettisivuille. Ne voivat vaihdella kennelpiireittäin sen mukaan montako näyttelyä ko. piirin alueella järjestetään ja kuinka pitkät ovat maantieteelliset välimatkat kyseisen Kennelpiirin alueella.

Kehätoimitsijakortin voimassaolo Keski-Suomen kennelpiirissä edellyttää, että

  • kehätoimitsija toimii vuosittain vahintään kahdessa virallisessa näyttelyssä kehätoimitsijana, joista
  • yhden päivän joko Jyväskylän kansainvälisen koiranäyttelyn tai Saarijärven/Laukaan/Jämsänkosken kiertävän kansallisen koiranäyttelyn kehätoimitsijana joka toinen vuosi
  • työskentely todennetaan Suomen Kennelliiton sivuilta saatavalla lomakkeella, johon pyydetään joltakulta näyttelytoimikunnan jäseneltä (EI siis kehätoimitsijaparilta) varmennus työskentelystä. Kaksi varmennusta vuodessa riittää, enempää niitä ei tarvitse kerätä, vaikka toimisikin aktiivisemmin
  • kehätoimitsijana on Suomen Kennelliiton jäsen

Yhden kehätoimitsijana toimimiskerran vuodessa voi korvata työskentelemällä jossakin seuraavista näyttelytoimikunnan jäsenen tehtävissä: näyttelyn sihteeri, tuomarisihteeri, rahastonhoitaja, toimistopäällikkö tai puheenjohtaja. Mahdolliset muut nimetyt tehtävät tai näyttelytoimikunnan jäsenyys sinänsä eivät kehätoimitsijakortin uusimiseen riitä.

Kehätoimitsijakorttisi saat uusittua lähettämällä vanhan kortin sekä ns. toimintaosion (jolla tähän asti olet todentanut toimineesi vaadittavan määrän kehätoimitsijana ollaksesi oikeutettu kortin uusintaan)  osoitteeseen:

Marko Salmela 

Akanpolku 6 D17, 41340 Laukaa

marko.salmela@pp2.inet.fi

Harrastusseurantalomake toimitsijakortin uusimista varten

Yhteystietojen julkaisulupa, avaa ja täytä tästä


Keski-Suomen Kennelpiirin näyttelyohjaajat

Marko Salmela

Tarja Ihalainen