Beaglejaosto

Yleistä

Jaoston tarkoituksena on toimia osana Keski-Suomen Kennelpiiriä monipuolisessa beagleharrastuksessa. Jaosto toimii yhteistyössä Keski-Suomen Beagle ry:n kanssa järjestämällä rodunomaista toimintaa alueellaan.

Toimintamuotoihin kuuluvat ensisijaisesti:

* ajokokeiden järjestäminen

* ajokoetuomareiden kouluttaminen yhdessä kennelpiirin kanssa

* alueen koiranäyttelyiden toteutukseen osallistuminen

* näyttelyharjoitusten järjestäminen

* harrastajille tarjottava muu koulutus-, yhdistys-, ja virkistystoiminta


Beaglejaoston kokoonpano

Beaglejaoston kokoonpanoksi on vakiintunut Keski-Suomen Beagle ry:n johtokunnan kulloinenkin kokoonpano. Johtokunta valitsee jaoston koollekutsujan.


Beaglejaoston kokoontuminen

Jaosto pitää kokouksia vuoden aikana neljä-viisi kertaa. Arvokisavuosina kokouksien lukumäärä on merkittävästi suurempi.


Beaglejaoston vuotuiset tehtävät aikajärjestyksessä

* Arvokokeiden anominen

* Toimintakertomus Kennelpiirille

* Talousarvio ja toimintasuunnitelma Kennelpiirille

* Beaglejaoston valinta uudelle toimintakaudelle K-S Beagle ry:n vuosikokouksessa

* Edustajan valinta näyttelytoimikuntaan

* Ajokokeiden anomusten tekeminen Kennelpiiriin

* Osallistuminen Rotujärjestön vuosikokoukseen

* Ajokokeiden koepöytäkirjojen tarkistaminen ja edelleen lähettäminen

* Beaglein PM-kokeen järjestäminen

* Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan välisen ottelun järjestäminen tai edustuskoirien lähettäminen otteluun

* Lännen Lohkon kisaan valittujen koirien ilmoittaminen järjestäjälle ja koetta koskevista toimenpiteistä vastaaminen

* Ajovoittaja - kisaan valittujen koirien osalta koetta koskevista toimenpiteistä vastaaminen


BEAGLEJAOSTON JÄSENET 2021

KoollekutsujaPiia Kuusisto
JäsenAntti Lindqvist
JäsenKalervo Närhi
JäsenKari Järvi
JäsenKalle Koskinen
JäsenTapani Hietala
JäsenMika Pasanen
JäsenPauliina Uusi-Penttilä


KOEPÖYTÄKIRJANTARKASTAJA

BEAJEsko Itkonen
P. 0400 959 657