TOKO

KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI RY:N TOKO-PIIRINMESTARUUSSÄÄNNÖT


Kokeen järjestää kennelpiirin toko-jaosto tai sen valtuuttama jäsenyhdistys. Koe järjeste-tään virallisen tottelevaisuuskokeen yhteydessä. Kokeeseen voivat osallistua myös koira-kot, jotka eivät kilpaile piirinmestaruudesta. Osallistujamäärää voidaan rajoittaa, jolloin etusijalla on piirinmestaruudesta kilpailevat koirakot.

Koirakohtainen piirinmestaruus ratkaistaan korkeimmassa kansallisessa luokassa (nykyi-sin EVL). Tuloksen on oltava hyväksytty (1–3).


Joukkuekohtaisessa piirinmestaruuskokeessa joukkueeseen voi kuulua enintään viisi koi-rakkoa. Koirat on nimettävä ilmoittautumisen yhteydessä. Kilpailuluokat ovat vapaat. Jouk-kueen tulos lasketaan kolmen (3) parhaan koiran yhteenlasketusta tuloksesta, kuitenkin niin, että mukana on vain yksi (1) voittaja- tai erikoisvoittajaluokan tulos. Joukkuekilpailuun voivat osallistua Keski-Suomen kennelpiirin jäsenyhdistysten joukkueet ja edustajien tulee olla edustamansa yhdistyksen jäseniä.


Koirakohtaiseen kilpailuun osallistujan tulee olla Suomen Kennelliiton jäsen tai Keski-Suomen kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Piirinmestaruuskilpailuihin osallistuvien tulee asua vakituisesti Keski-Suomen kennelpiirin alueella. Asumistilanne määräytyy kokeen viimeisen ilmoittautumispäivän mukaan. Koira voi kilpailla vain yhden kennelpiirin mesta-ruudesta vuosittain.


Muuten piirinmestaruuskokeissa noudatetaan Suomen Kennelliiton antamia sääntöjä ja piirinmestaruuskokeiden järjestämisohjeita.


Säännöt on hyväksytty Keski-Suomen Kennelpiiri ry:n hallituksessa 17.6.2009 ja ne astuvat voimaan heti.