Jäsenyhdistykseksi hakeminen


I JÄSENHAKEMUS Kun uusi yhdistys hakee Kennelpiirin sekä Suomen Kennelliiton – Finska Kennelklubben ry:n (myöhemmin Kennelliitto) jäsenyyttä, sen hakemuksessa (Kennelliiton lomake) tulee olla liitteenä seuraavat tiedot:

 kopio voimassa olevasta yhdistysrekisteriotteesta

 yhdistyksen säännöt

 pöytäkirjanote kokouksesta, jossa on päätetty hakea kennelpiirin ja Suomen Kennelliiton jäsenyyttä

 luettelo toimihenkilöistä (puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja) yhteystietoineen (Kennelliiton lomake).

 valtakunnallisilla yhdistyksillä (toimialueena Suomi) rotujärjestön lausunto Hakemus liitteineen lähetetään yhdistyksen kotipaikan kennelpiirille, josta se toimitetaan lausunnon jälkeen Kennelliittoon.

II JÄSENYHDISTYKSEN ASEMA Jäsenyhdistys on tärkein yksikkö liiton organisaatiossa. Jäsenyhdistys voi mm. olla paikallinen tai alueellinen

 rotukohtainen yhdistys

 koiratoimintaa toteuttava yhdistys

 metsästysseura

Mikäli yhdistys on valtakunnallinen (toimialueena Suomi), hakijan on pyydettävä jäsenhakemuksen liitteeksi lausunto rotujärjestöltä. Myös alueellisten ja paikallisten rotukohtaisten yhdistyksen on liitettävä hakemukseen lausunto rotujärjestöltä. Jos yhdistyksen nimestä ei selvästi käy ilmi yhdistyksen paikallisuus tai alueellisuus, tulee sen näkyä yhdistyksen säännöissä toimialueena. Valtakunnallisia samaa rotua edustavia rotuyhdistyksiä voi samanaikaisesti olla Kennelliiton jäsenyhdistyksenä vain yksi. Säännöissä tulisi olla maininta puhdasrotuisten koirien käytön edistämisestä, kenneltoiminnasta koiraharrastuksesta/toiminnasta tai näitä vastaavasta koiratoiminnasta.

III JÄSENYHDISTYKSEN TEHTÄVÄ on antaa alueellaan neuvoja ja opastusta (myös yksilötasolla). Tehtäväänsä yhdistys voi toteuttaa mm. järjestämällä:

 koiraharrastukseen liittyviä opetus-, valmennus-, neuvonta- ja kasvatustilaisuuksia

 erilaisia koirien harjoitus- ja koetilaisuuksia (tottelevaisuuskoulutus ja kokeet)

 erilaisia metsästyskoirien harjoitustilaisuuksia (jäljestys-, nouto-, luola- yms. harjoitukset)

 varsinaisia metsäkokeita ja palveluskoirakokeita

 tottelevaisuuskoulutusohjaajakursseja

 koetoimitsijakursseja

 Match Show -tilaisuuksia

 näyttelytoimintaa ja -koulutusta

IV JÄSENYHDISTYSTEN VELVOITTEET KENNELPIIRIÄ KOHTAAN Jäsenyhdistysten tulee

 pyrkiä edistämään toiminta-alueensa harrastusta ja puhdasrotuisten koirien käyttöä

 pitää yhteyttä piiriin ja noudattaa kurssien, kokeiden, näyttelyiden yms. anomisessa ja toimintailmoitusten jättämisessä annettuja määräaikoja

 järjestäessään rotujärjestönsä kanssa tilaisuuksia piirinsä alueella tiedottaa niistä piirille; kennelpiiri voi näin ottaa tilaisuuden huomioon muussa toiminnassaan, vältetään päällekkäisyyksiä ja tapahtumista voidaan ilmoittaa harrastajille

 toimittaa koetuomari- yms. pätevyysesitykset ja ansiomerkkianomukset aina kennelpiirille, joka huolehtii niiden käsittelystä ja edelleen toimittamisesta Järjestäessään erilaisia tilaisuuksia yhdistyksen on hyvä ottaa yhteyttä kennelpiiriinsä. Siten yhteistyö ja toiminta kehittyy parhaiten ja tiedonkulku paranee.

V KENNELPIIRIN VELVOITTEET JÄSENYHDISTYKSIÄ KOHTAAN Kennelpiirin velvollisuudet jäsenyhdistyksiään kohtaan ilmenevät kennelpiirin ohjesäännöstä.