Ylituomarikoulutus - ohjeet koulutukseen hakeutuvalle

Ohjeita kursseille aikoville

TUOMARIKOULUTUS JA PÄTEVÖINTI

 Ylituomarit  osa 1

          Ylituomarien koulutus ja pätevöimisohjeet

- Oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään sopiva

- Omattava luontaisia taipumuksia ja riittävät fyysiset ominaisuudet ylituomarin tehtävään

- Oltava arvostettu ja kokenut koe-ja kilpailutuomari ja hyvin perehtynyt kyseessä olevaan koemuotoon ja siihen osallistuviin rotuihin. Perehtyneisyyden erityisvaatimukset ja erikoistumiskurssit  määrittelevät rotujärjestöt ja liitot.

- On toiminut aktiivisesti harrastamansa koemuodon  kouluttajana ja kouluttamallaan koiralla palkinnoille päässeenä koiranohjaajana.

- Pystyttävä koetuomarien ja koetoimihenkilöiden koulutukseen

- On suorittanut hyväksytysti koetoimitsijakoulutuksen ja osallistunut useasti kokeiden tai kilpailujen järjestelyvastuuseen

- Täytettävä mahdolliset koemuotokohtaiset lisävaatimukset

- Täytettävä Kennelliiton määrittelemät jäsenyysvaatimukset

- Pyydettävä kennelpiirin sihteeriltä sininen kortti (esitys ylituomarikoulutukseen)

- Esitäytettävä ns. etusivu (jäsenyhdistys,koemuoto, nimi, synt.aika, kennelliiton jäsennumero, osoite, postinumero, postitoimipaikka, kotikunta, puh:no, sähköposti)

Lisäksi Kennelpiirin hallitukselle on tehtävä, päätöstä helpottamaan, kompati esittely omasta koira/koe historiastaan, jossa esittele itsensä ja koepuolen taustansa. Esittely liitetään sinisen kortin mukaan, kun se lähetteään Kennelpiirin puolettavaksi Kennelpiirin sihteerille.


Tiivistettynä

  1. Pyydä kennelpiirin sihteeriltä ylituomarikoulutuskortin (ns.sininen kortti)
  2. Pyydettävä puolto edustamaltasi yhdistykseltä  
  3. Lähetä täytetty sininenkortti + esittely Kennelpiirin hallitukselle  KÄSITELTÄVÄKSI (esitys koulutukseen hyväksymisestä)
  4. Saatuaan puollon kokelas ilmoittatuu ylituomari 1 kurssille   

 Ylituomarikoulutus osa 2   

                                            

Käytyään ylituomarikoulutus osa 1:den hakeutuu kokelas osa 2:lle ns. erikoistumiskoulutukseen. Erikoiskoulutuksen järjestää rotujärjestöt tai liitot.

Ylituomari 1 kurssi suoritus on voimassa kaksi seuraavaa kalenterivuotta, minkä aikana on hakeuduttava ylituomari 2 kurssille.

Koulutuksen hoitavat ko. koemuodon ylituomarit sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.


         Harjoittelut

Kokelas esittää toivomuksen kennelpiirin hallitukselle/kenelle hän suorittaa harjoitus arvostelut. Kennelpiirin hallitus tekee päätöksen harjoitteluista.

Kokelas harjoitus arvostelee 3-4 kertaa.

Lausunto ylituomarikokelaan harjoitus/koearvosteluista kirjataan ns. siniseen korttiin.


         Pätevöinti

Anomuksen tekee kokelas itse.  Anomuksena käytetään sinistä korttia, johon hankitaan lausunto rotujärjestöltä tai liitolta,joka lähettää sen Kennelliitolle.

Ylituomari katsotaan pätevöidyksi kun hän on saanut siitä tiedon Kennelliitolta.

Ylituomarilla on oltava voimassa mahdollinen ko. koemuodon palkintotuomarikortti ja arvosteluoikeus.


         Ylituomareiden jatkokoulutus

Ylituomarin on  osallistuttava hänelle  suunnattuun jatkokoulutukseen vähintään joka toinen kerta tai hänen on toimittava tuomarin tai koetoimitsijan tehtävissä tai osallistuttava kokeisiin kilpailijana vähintään kerran kahden vuoden aikana. Sääntömuutosten jälkeen ylituomareiden käytävä uudistettujen sääntöjen mukainen jatkokoulutus ennen kuin ottaa vastaan uusia tuomaritehtäviä.