Hirvikoirajaos


Keski-Suomen Hirvikoirajaosto on perustettu 1966 ja sen tarkoituksena on toimia hirven- ja karhunmetsästyksessä käytettävien koirarotujen edunvalvojana. Jaosto pyrkii toiminnallaan edistämvään hirvikoirarotujen näyttely- ja koetoimintaa Keski-Suomen kennelpiirissä, sekä mahdollisuuksien mukaan lisäämään näiden rotujen käyttöä hirven- ja karhunmetsästyksessä.

Jaosto ja sen jäsenet tulevat olemaan toimintavuoden aikana mukana siellä missä hirveähaukkuvat pystykorvaisetkin, eli näyttelyissä, kokeissa ja hirvijahdeissa. Toimintaa tullaan kehittämään ja jatkossa pyritään entistäkin paremmin ottamaan huomion kentän toiveet vietäessä keskisuomalaista hirvikoiraharrastusta eteenpäin. Erityisesti pyritään innostamaan uusia, nuoria harrastajia mukaan toimintaan.

Tulevaisuuden tavoitteena on että mahdollisimman moni hirvenmetsästyksessä käytettävä koira olisi osallistunut ja palkittu käyttökokeessa, sekä näyttelyssä ja näin palvelisi metsästyskäytön lisäksi myös jalostusta.


Hirvikoirajaoston kokoontuminen

Jaosto pitää kokokouksia vuoden aikana kolme kappaletta. Kokoukset ajoittuvat tammikuulle, huhtikuulle sekä joulukuulle. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia. Kokouksissa käsiteltävät asiat jakaantuvat vuoden aikana seuraavasti:

Jaoksen asiakirjat

Tammikuu

  • Hirvikoirajaoksen jäsenien valinta
  • Toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman laadinta.
  • Talousarvion laadinta
  • Piirikouluttajien esitykset kennelpiirille
  • Valitsijamiesten esitykset kennelpiirille
  • Koepöytäkirjojen tarkastajan esitys kennelpiirille
  • Rotujärjestöjen hallituspaikkojen valinta

Huhtikuu

  • Koe- ja kurssianomuksien läpikäynti

Joulukuu

  • Arvokoeanomukset
  • Ansiomerkkianomukset


HIRVIKOIRAJAOKSEN JÄSENET 2023

PuheenjohtajaTimo Rauhala
VarapuheenjohtajaMarika Eteläkari
Sihteeri/koollekutsujaMarika Eteläkari
JäsenMatti Haapala
JäsenAsko Mäkinen
JäsenKalle Nummelin
JäsenEsa Tammenoksa
JäsenTerttu Pieksämäki
JäsenJarno Isoaho
VarajäsenRaimo Laine
VarajäsenAntti Kajan
VarajäsenAri Paananen


HIRVIKOIRAJAOKSEN YHTEYSTIEDOT

Hirvikoirajaoksen sähköposti: kshirvikoirajaos@gmail.com 

PuheenjohtajaTimo Rauhalap. +358400798622timo.rauhala@teliacompany.com
VarapuheenjohtajaMarika Eteläkarip. +358451106323marika.etelakari@betset.fi
Sihteeri/koollekutsujaMarika Eteläkari

+358451106323


marika.etelakari@betset.fi

kshirvikoirajaos@gmail.com 


Linkkejä       

Jaoksen documentit / asiakirjat             

K-S Kennelpiirin alueella järjestettävät kokeet löytyy täältä.

Kuka auttaa, jos kohtaat suden ?

SusiLife

Ohjesääntö poikkeusten myöntämiseen

Ruokavirastoon rekisteröityminen