Hirvikoirajaosto

Yleistä

Keski-Suomen Hirvikoirajaosto on perustettu 1966 ja sen tarkoituksena on toimia hirven- ja karhunmetsästyksessä käytettävien koirarotujen edunvalvojana. Jaosto pyrkii toiminnallaan edistämään hirvikoirarotujen näyttely- ja koetoimintaa Keski-Suomen kennelpiirissä, sekä mahdollisuuksien mukaan lisäämään näiden rotujen käyttöä hirven- ja karhunmetsästyksessä.

Jaosto ja sen jäsenet tulevat olemaan toimintavuoden aikana mukana siellä missä hirveähaukkuvat pystykorvaisetkin, eli näyttelyissä, kokeissa ja hirvijahdeissa. Toimintaa tullaan kehittämään ja jatkossa pyritään entistäkin paremmin ottamaan huomion kentän toiveet vietäessä keskisuomalaista hirvikoiraharrastusta eteenpäin. Erityisesti pyritään innostamaan uusia, nuoria harrastajia mukaan toimintaan.

Tulevaisuuden tavoitteena on että mahdollisimman moni hirvenmetsästyksessä käytettävä koira olisi osallistunut ja palkittu käyttökokeessa, sekä näyttelyssä ja näin palvelisi metsästyskäytön lisäksi myös jalostusta.


Hirvikoirajaoston kokoontuminen

Jaosto pitää kokokouksia vuoden aikana kolme kappaletta. Kokoukset ajoittuvat tammikuulle, huhtikuulle sekä joulukuulle. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia. Kokouksissa käsiteltävät asiat jakaantuvat vuoden aikana seuraavasti:

Tammikuu

  • Hirvikoirajaoksen jäsenien valinta
  • Toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman laadinta.
  • Talousarvion laadinta
  • Piirikouluttajien esitykset kennelpiirille
  • Valitsijamiesten esitykset kennelpiirille
  • Koepöytäkirjojen tarkastajan esitys kennelpiirille
  • Rotujärjestöjen hallituspaikkojen valinta

Huhtikuu

  • Koe- ja kurssianomuksien läpikäynti

Joulukuu

  • Arvokoeanomukset
  • Ansiomerkkianomukset


HIRVIKOIRAJAOKSEN JÄSENET 2021

PuheenjohtajaTimo Rauhala
VarapuheenjohtajaOssi Tamminen
Sihteeri/koollekutsujaJari Vieltojärvi
JäsenMatti Haapala
JäsenAsko Mäkinen
JäsenAnna-Mari Pirinen
JäsenMika Koitela
JäsenTerttu Pieksämäki


VarajäsenRaimo Laine
VarajäsenEsa Tammenoksa
VarajäsenAntero Turpeinen

HIRVIKOIRAJAOKSEN YHTEYSTIEDOT

PuheenjohtajaTimo Rauhalap. +358400798622
VarapuheenjohtajaOssi Tamminenp. 
Sihteeri/koollekutsujaJari Vieltojärvip. +358400533036jari.vieltojarvi@aikamedia.fi

                            

Hirvikoirajaoksen sähköposti: kshirvikoirajaos@gmail.com 

Oheista linkkiä painamalla voit lukea jaoksen asiakirjat https://drive.google.com/drive/folders/1kt0IclVacObFXYmYXd5LVKpFPDWl-XO7


Linkkejä

Hirvikoiratoiminnan kattavat tiedot löytyvät Kennelliiton hyväksymän rotujärjestön Suomen Harmaahirvikoirajärjestön kotisivuilta www.shhj.info/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠