MEJÄ

KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI RY:N METSÄSTYSKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEEN PIIRINMESTARUUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT


1§  Osallistumisoikeus
Osallistujan on oltava SKL-FKK:n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Osallistumisoikeus piirinmestaruuskokeeseen on jokaisella ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuvalla koiran omistajalla riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Koiran omistajaksi katsotaan henkilö, jonka pääasiallisessa hallinnassa ja koulutuksessa koira on ollut. Useamman omistajan koira osallistuu sen omistajan kennelpiirin mestaruuskokeeseen, jonne koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruuskokeeseen.

2 § 

Koe on virallinen SM-karsintakoe. Erillisiä piirimestaruuskoetta edeltäviä karsintakokeita ei järjestetä. Piirin edustaja SM-kokeeseen on piirinmestaruuskokeen parhaiten sijoittunut ja SM-kokeen aikaan MEJÄ-sääntöjen mukaan osallistumiskelpoinen koira. Tasapisteissä piirinmestaruuskokeen voittajan (paremmin sijoittuneen) koiran nimeää kokeen ylituomari. Varaedustajat valitaan piirinmestaruuskokeen tulosten mukaisessa järjestyksessä. Mikäli piirin edustaja on estynyt osallistumaan SM-kokeeseen on koiran omistajan ilmoitettava tästä välittömästi piirin MEJÄ-jaostolle ja jos ilmottautuminen on jo tapahtunut myös SM-kokeen järjestäjille.

3 § Valintamenettely

Kokeeseen valitaan enintään 7 koiraa seuraavasti:

1. Edellisen vuoden piirinmestari (mikäli koira ilmoitetaan kokeeseen)

2. Edellisen piirinmestaruuskokeen karsintakauden päättymisen jälkeen ja piirinmestuuskoetta edeltävän sunnuntain välisenä aikana tehtyjen VOI-luokan koetulosten (pisteiden) perusteella 6 parasta koiraa seuraavalla menettelyllä:   

Koetoimikunnalle ilmoitetaan määräaikaan mennessä vähintään kaksi ja enintään neljä parasta palkintosijatulosta VOI-luokasta (kopiot koepöytäkirjoista on liitettävä hakemukseen). Vähintään kolme tulosta ilmoittaneet hakijat ovat etusijalla kohdan 3.1 mukaisesti. Toimikunnalle ilmoitetuista tuloksista enintään yksi saa olla piirinmestaruuskoetta edeltävän kalenterivuoden puolelta. 

3.1.  Kolmen parhaan tuloksen (pisteiden) keskiarvojen mukainen järjestys ratkaisee piirinmestaruuskokeeseen pääsevät koirat. Tasatilanteissa ratkaisee neljäs hakemuksessa ilmoitettu palkintosijatulos. Mikäli tasatulosvertailussa koiralle ei ole hakemuksessa ilmoitettu neljättä palkintosijatulosta, neljännen tuloksen ilmoittanut valitaan. Mikäli neljäskin tulos on tasan, paras yksittäinen tulos ratkaisee. Mikäli sekin on tasan, ratkaisee arpa. 

3.2.  Mikäli em. menettelyllä koe ei tule täyteen, vain kaksi tulosta ilmoittaneita koiria vertaillaan keskenään. Valintaperusteena tällöin on 1. tulosten keskiarvo 2. paras yksittäinen tulos 3. arpa.     

4 §  Kokeen järjestäjä

Piirinmestaruuskokeen voi järjestää Keski-Suomen Kennelpiirin alueella toimiva Suomen kennelliiton jäsenyhdistys. Kennelpiirin MEJÄ-jaosto valitsee järjestäjän vähintään kaksi viikkoa ennen seuraavan syksyn kokeiden hakuajan päättymistä. 

5 §

Kokeissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Suomen Kennelliiton hyväksymiä koesääntöjä. Koetoimikunnan on pyrittävä siihen, että kilpailevan koiran ohjaaja, omistaja tai hänen perheenjäsenensä ei toimi oppaana kilpailujäljellä. Kilpailevan koiran ohjaaja, omistaja tai hänen perheenjäsenensä saa osallistua jäljen tekoon koetoimikunnan jäsenen kanssa.

6 § 

Kokeen järjestäjä huolehtii tuomarin, koiran ohjaajien ja toimitsijoiden ruokailuista.

7 §

Kokeen ajankohdan ja osanottomaksun määrää kokeen järjestäjä. Koe on pidettävä vähintään viikkoa ennen kaikkien rotujen SM-koetta.

8 §                

Piirinmestaruuskokeen ylituomari on pyrittävä saamaan kennelpiirin ulkopuolelta.

9 §                

Mestarille annettavan kiertopalkinnon lisäksi tälle luovutetaan kiertopalkinnon kaltainen pienempi palkinto. Kaikki kokeissa tuloksen saavuttaneet koirat palkitaan esinepalkinnolla. Lisäksi olisi pyrittävä muistamaan kokeen osanottajia esim. muistomitalilla. Mestari palauttaa kiertopalkinnon seuraavan piirinmestaruuskokeen järjestäjille viimeistään koepaikalla.