Ryhmänäyttelyiden myöntämisperusteet

Keski-Suomen Kennelpiirillä on oikeus myöntää järjestettäväksi alueellaan  kuusi (6) ryhmänäyttelyä vuosittain. 

Suomen Kennelliiton näyttelyiden järjestämisohjeen mukaan Kennelpiirissä on huomioitava tasapuolisuus. Kennelpiirin on huolehdittava siitä, että ryhmänäyttelyiden ryhmäjako ja järjestävät yhdistykset kattavat mahdollisimman laajasti alueen koirapopulaation ja eri harrastusryhmät.

Ryhmänäyttelyitä myönnettäessä on hyvä huomioida seuraavaa:

  • järjestävien yhdistysten aiemmin järjestämien näyttelyiden sujuvuus (kts. näyttelyiden järjestämisohje, kohta B3)
  • järjestävien yhdistysten aktiivisuus erilaisen koiraharrastustoiminnan järjestämisessä (esim. kokeet, koulutus, muut tapahtumat)
  • näyttelyn järjestämisajankohta (esim. että kaikkia piirin alueella järjestettäväksi anottuja näyttelyitä ei järjestettäisi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana)

Jos näyttelyanomuksia tulee Kennelpiirille enemmän kuin näyttelyitä on oikeus kiintiön mukaan järjestää, huomioidaan järjestäville yhdistyksille aiempina vuosina mahdollisesti myönnetyt näyttelyt. Anomusten ylittäessä kiintiön ei vuosittaista Jyväskylän kansainvälistä koiranäyttelyä sekä kiertävää kaikkien rotujen näyttelyä järjestämässä oleville yhdistyksille  myönnetä ryhmänäyttelyä.

 Näyttelyanomuksessa mainituilta henkilöiltä (puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja) tulee olla kysytty suostumus tehtävänsä hoitamiseen.