Koetoimitsijakoulutus - ohjeet koulutukseen hakeutuvalle

KOETOIMITSIJAN KOULUTUS, VELVOLLISUUDET JA VASTUU SEKÄ PÄTEVÖINTI

Koulutus (osa 1 ja osa 2)


Koetoimitsijalle asetettavat vaatimukset

- Koetoimitsijakoulutukseen voivat osallistua kennelpiirien, rotujärjestöjen liittojen ja kennelyhdistysten jäsenet yhdistyksiensä suosituksesta

- Koulutukseen hakeutuvan on omattava riittävä tietous omista koemuodoistaan

- Koetoimitsijan on oltava täysikäinen= oikeustoimikelpoinen

- On oltava Kennelliiton jäsen

- On oltava toiminut aktiivisesti koemuodon harrastajana ja toimitsija tehtävissä tai muuten siihen hyvin perehtynyt


                      Koulutukseen hakeutuminen:

- Koulutukseen pyrkivällä tulee olla Kennelliiton jäsenyhdistyksen suositus

- Hänen on omattava kokemusta omasta koemuodostaan esim. kilpailukokemuksen kautta ja oltava iältään oikeustoimikelpoinen.


                     Koulutukseen ilmoittautuminen:

- Ilmoittautumisen vastaanottajalle hyvissä ajoin määräpäivään mennessä