HAETAAN TEKIJÖITÄ

5.2.2024Kennelpiirillä on useampi toimi, joihin tarvittaisiin innokkaita tekijöitä.  Otathan yhteyttä sihteeriin tai puheenjohtajaan, jos tehtävät kiinnostaisivat tai tiedät henkilön, jota voisi tehtävään kysyä.


ALUEKOULUTTAJIA (1-2kpl)

Aluekouluttajan toimenkuva on yksi kennelpiirin keskeisimmistä toimista. Aluekouluttajat kurssittavat vuosittain jopa tuhansia henkilöitä eri koetoimintamuotoihin sekä muuhun koiraharrastuksen pariin.

Aluekouluttaja vastaa kasvattajan perus- ja jatkokursseista, koetoimitsijakoulutuksesta eli peruskurssista, ylituomarin peruskurssista ja tunnistusmerkitsijän peruskurssista. Lisäksi aluekouluttajat vastaavat ulkomuototuomareiden alkeiskurssin sekä Koirankasvatus tänään -kurssin  järjestelyistä. 

Aluekouluttajan tehtävään hakeudutaan lähettämällä hakemus ja tarvittavat liitteet kennelpiirille. Esitykseen liitetään henkilön laatima ansioluettelo, josta ilmenee hänen toimintansa kennelharrastuksessa. Kennelpiiri tekee esityksen aluekouluttajasta Kennelliiton hallitukselle. Kennelliiton hallituksen tehtävä on nimittää ja erottaa aluekouluttajan tehtävästään. 

Esitetyn henkilön tulee täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset: 

- hakijalla on voimassa oleva, vähintään viiden vuoden yhtäjaksoinen jäsenyys Kennelliitossa 

- suorittanut kehätoimitsija- ja koetoimitsija 1 -kurssit 

- suorittanut hyväksytysti kasvattajan perus- ja jatkokurssin 

- mahdollisimman monipuolinen ja laaja kenneltoiminnan tuntemus 

- aktiivinen kennelharrastaja ja osallistuu yhdistystoimintaan 

- hyvän suullinen ja kirjallinen esitystaito

 - on halukas kehittämään itseään ja omaksuu uusia asioita 

- nauttii yleistä luottamusta kennelharrastuksen piirissä 

- hakijan toiminta on ollut moitteetonta vähintään viimeisen kymmenen vuoden ajan (ei ole saanut esimerkiksi Kennelliitolta kurinpitorangaistuksia eikä ole rangaistu eläinsuojelurikoksesta tai rikkomuksesta). 

Lisätietoja: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/kennelpiirin-aluekouluttajan-toimiohje 

Aluekouluttajan tehtävä on vapaaehtoistyötä mutta Kennelpiiri maksaa matkakulut ja 200 € korvauksen vuodessa kouluttajille. 

Keski-Suomessa on usein aluekouluttajat jakaneet vastuualueet kasvattajapuolen kursseihin ja koepuolen kursseihin, jos vain jompi kumpi osa-alue on osaamisaluettasi niin se ei haittaa. Lisäksi kursseille voi kutsua asiantuntijoita. 

Hakea voit 20.3 mennessä hakemuksella osoitteeseen kskennelpiiri@gmail.com